Консулства в България
Бургас
Tue Jul 16 2024 19:09:51
GMT +03:00 EEST

Консулски въпроси

Тарифи консульського збору

Тарифи консульського збору

 

 

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Болгарія

та Консульством України у Варні

 

 

№ з/п

 

 

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

Дол.

США

Болгар-ські леви

 

 

 

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про   вчинення  паспортної дії

10

15

2

Оформлення паспорта громадянина України   для виїзду за кордон

140

211

3

Оформлення паспорта громадянина України для   виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

 

190

286

4

Оформлення уперше паспорта громадянина   України для виїзду за кордон

90

135

5

Подовження терміну дії паспорта   громадянина України для виїзду за кордон

20

30

6

Унесення відомостей про дітей (в тому   числі вклеювання фотокартки)

до паспортного документа одного з батьків   чи законного представника

 

10

15

7

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

20

30

8

Подовження терміну дії посвідчення особи   на повернення в Україну

10

15

9

Розгляд заяви з клопотанням про взяття   на постійний/тимчасовий консульський облік

10

15

10

Прийняття на постійний консульський   облік (крім дітей до 16 років)

5

7

11

Прийняття на тимчасовий консульський   облік (крім дітей до 16 років)

0

0

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА  ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України за територіальним походженням

 

50

75

2

Оформлення клопотання про поновлення у   громадянстві України

100

151

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України внаслідок усиновлення

 

20

30

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

 

20

30

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

 

20

 

30

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох   батьків дитини

 

20

30

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства   України внаслідок встановлення батьківства

 

20

 

30

8

Розгляд клопотання про встановлення належності   до громадянства України

30

45

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства   України

400

602

10

Видача довідки про належність до громадянства   України

10

15

11

Видача довідки про неналежність до громадянства   України

10

15

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне   місце проживання за кордоном

 

80

120

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

150

226

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

1

Оформлення транзитної візи (В)*:

 

 

 

одноразової

85

128

 

дворазової                                                                                 

130

196

 

багаторазової

200

301

2

Оформлення короткострокової   візи (С)*:

 

 

 

одноразової

85

128

 

дворазової

130

196

 

багаторазової

200

301

3

Оформлення довгострокової візи   (D)*:

 

 

 

одноразової

85

128

 

* Якщо немає міжурядових   угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору.

 

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

15

2

Видача витребуваного документа

20

30

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в   Україні вповноваженим на те органом

 

50

75

         

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документа

10

15

2

Легалізація документів фізичних осіб (за   документ)

50

75

3

Легалізація документів юридичних осіб   (за документ)

100

151

4

Видача довідки про засвідчення документа

10

15

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО   СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про   реєстрацію народження та смерті)

 

10

15

2

Реєстрація шлюбу

50

75

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

151

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому   шлюбі

    125

188

в)

на підставі рішення суду, якщо одне з подружжя перебуває у повторному   шлюбі

 

150

226

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або   недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами,   засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох   років

 

 

 

20

30

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в   разі реєстрації шлюбу)

100

151

5

Реєстрація повторної зміни імені,  не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

150

226

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта   про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

 

25

 

38

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису   акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

 

25

38

8

 

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі   знаходження актового запису в закордонній установі)

 

25

38

 

VIІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори,   заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про   відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків,   гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в   Україні:

 

 

а)

посвідчення договорів про відчуження   транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

 

 

 

дітям, другому з подружжя, батькам

 

іншим особам

1 % суми договору, не нижчої   дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму,   але не менше:

50

75

5% суми договору, не нижчої   дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму,   але не менше:

400

602

б)

посвідчення інших договорів, що   підлягають оцінці

1 % суми договору, але   не менше:

    20

30

в)

посвідчення договорів поділу майна,   договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

 

25

 

38

г)

посвідчення довіреностей на право   користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших   самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

 

 

20

40

 

 

 

 

30

60

ґ)

посвідчення довіреностей на право   користування і розпорядження транспортними засобами:

дітям, другому з подружжя, батькам

іншим особам

 

 

25

50

 

 

38

75

д)

посвідчення загальних довіреностей на   право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір   визначається за став-ками, передбаченими підпунктами „г” „г”

е)

посвідчення інших довіреностей

25

38

є)

посвідчення заповітів

30

45

2

Ужиття   заходів до охорони спадкового майна

100

    151

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 % суми спадщини, але не   менше:

 

100

 

151

4

Видача свідоцтва про право власності на   частку в спільному майні подружжя

    50

75

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій)   документів і виписок з них  (за   сторінку)

 

10

15

6

Засвідчення вірності кожного підпису на   документах, у т.ч. підпису перекладача

   

     15

 

23

7

Засвідчення справжності електронного   цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної   можливості роботи з електронними документами)

 

 

50

75

8

Засвідчення вірності перекладу   документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

документів, пов’язаних зі смертю   громадянина України

40

 

 5

60

 

7

9

Посвідчення факту, що фізична особа є   живою

10

15

10

Посвідчення факту перебування фізичної   особи в певному місці

10

15

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з   особою, зображеною на фотокартці

10

15

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

10

15

13

Прийняття в депозит грошових сум і   цінних паперів

0,5 % суми загальної вартості за   місяць зберігання, що почався, але не менше:

25

38

 

і не більше:

200

301

14

Прийняття   на зберігання документа

20

30

за кожен  місяць зберігання, що почався

15

    Вчинення виконавчих написів

1 % суми, що стягує-ться,   або  1 % вар-тості майна, яке під-лягає   витребуванню, але не менше:

15

23

і не більше

200

301

16

Вчинення морських протестів

50

75

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної   дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду,   прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними,   цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

 

 

10

 

 

15

18

Видача дубліката нотаріально   посвідченого документа

20

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами   дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем   надання послуги

у розмірі встановле-них ставок   за відпо-відні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за   вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії,   передбаченої законодавством України

25

38

21

Надання послуг технічного характеру   (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій)   документів чи виписок з них, тощо)

 

5

 

7

         

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ   ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та   повітряним транспортом, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

 

50

 

75

 

 

ІХ. ІНШІ ДІЇ  

 

1

Вчинення консульської дії з використанням   засобів поштового зв’язку

у розмірі встановле-них ставок   за відпо-відні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересил-кою документів (крім листів і   довідок) заявнику рекомендова-ним листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї,   боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу   органів внутрішніх справ України

 

200

 

301

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї,   боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу   органів внутрішніх справ України

100

151

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої   законодавством України

20

30

5

Видача бланків анкет про   оформлення виходу з громадянства України, оформлення паспортних, візових   документів тощо

1

2

  

Згідно з п.19 Положення про консульський збір України, при вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий час консульський збір справляється у подвійному розмірі.